Ոչ գաբարիտային բեռների փոխադրումներ

Համաշխարհային խոշոր բեռնափոխադրող ընկերությունների հետ համագործակցության շնորհիվ «ՄԵԳԱՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ - ն կազմակերպում և իրականացնում է մեծածավալ ապրանքների (օրինակ՝ սարքավորումներ , շինարարական նյութերը , ապակե կոնստրուկցիաները, հատուկ տեխնիկան (ամբարձիչներ, էքսկավատորներ) և այլն ) ավտոմոբիլային, բեռնարկղային, երկաթուղային և օդային փոխադրումեր դեպի աշխարհի ցանկացած կետը՝ օգտագործելով հատուկ տեխնիկական սարքավորումներ և տրանսպորտային միջոցներ: Բեռների տեղափոխումը իրականացվում է պրոֆեսիոնալ մակարդակով՝ ապահովելով դրանց բեռնաթափումը և պահեստավորումը:

Ոչ գաբարիտային բեռների փոխադրումներ

Մեր մասնագետները կանեն ամեն ինչ

այլ բեռնափոխադրման տեսակներ